mặt hàng thiết yếu

Cập nhập tin tức mặt hàng thiết yếu

OCB ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp ngành hàng thiết yếu

OCB vừa triển khai gói tín dụng ngắn hạn 3.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành hàng thiết yếu, mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 8%/năm.