mất iphone

Cập nhập tin tức mất iphone

Mất iPhone trong tích tắc vì đi rót nước mời kẻ trộm

Thấy cô gái đi rót nước, tên trộm thò tay lấy chiếc iPhone trên bàn. Khi cô gái quay lại, người này giấu tay cầm điện thoại xuống dưới và ngồi nói chuyện bình thường.

Làm gì để phòng trước tình huống mất iPhone?

Một số thiết lập và kinh nghiệm sau có thể giúp bạn tìm thấy iPhone nếu chẳng may bị mất.