mật mã dân sự

Cập nhập tin tức mật mã dân sự

Kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự không phép sẽ bị phạt nặng

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, Nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (MMDS)

Quản lý mật mã dân sự để bảo vệ thông tin trên mạng

Bộ TT&TT bảo lưu quan điểm để đảm bảo tuyệt đối bí mật nhà nước, an ninh, quốc phòng thì mảng mật mã dân sự phải tách rời.