mặt nạ giấy bồi

Cập nhập tin tức mặt nạ giấy bồi

Nghệ nhân cuối cùng làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Than, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa (69 tuổi) - Đặng Hương Lan (63 tuổi), vẫn cần mẫn tiếp tục nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống. Công việc này được ông bà gìn giữ hơn 40 năm qua.

Xuyên đêm làm 10.000 chiếc mặt nạ giấy bồi bán Tết Trung Thu

Cận Tết Trung Thu, để hoàn thiện được 10.000 chiếc mặt nạ giấy bồi, ông Đông và người làm trong cơ sở sản xuất của mình gần như phải thức xuyên đêm để sơn vẽ cho kịp.