mất nắp cống

Cập nhập tin tức mất nắp cống

500 nắp cống chắn rác, tủ điện tại dự án gần 1.000 tỷ đồng ở Phú Yên bị mất

Gần 500 nắp cống chắn rác, tủ điện tại dự án gần 1.000 tỷ đồng ở Phú Yên bị mất, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi bộ.