Máy bắn tơ nhện

Cập nhập tin tức Máy bắn tơ nhện

Chế tạo 'máy bắn tơ nhện' như Spider-Man

Một YouTuber vừa sáng chế ra loại máy giúp người dùng có thể "đu dây" như Spider-Man.