M.B (Theo BBC Click)

Giải pháp nào cho sự thiếu hụt máy thở khi đại dịch Covid-19 diễn biến xấu?

Giải pháp nào cho sự thiếu hụt máy thở khi đại dịch Covid-19 diễn biến xấu?

Đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu đã khiến hệ thống y tế của nhiều nước trên thế giới lâm vào khủng hoảng. Nhiều bệnh viện đã hết các vật tư y tế cơ bản như khẩu trang, kính, quần áo bảo hộ và đặc biệt là máy thở.