Kiều Oanh (Theo CNN, News Update)

Hình ảnh đầu tiên bên trong cabin của taxi bay Uber

Hình ảnh đầu tiên bên trong cabin của taxi bay Uber

Uber đang nhắm tới việc cung cấp dịch vụ taxi bay thương mại từ năm 2023. Đây là những hình ảnh đầu tiên bên trong cabin của taxi bay của hãng này.