máy chụp ảnh

Cập nhập tin tức máy chụp ảnh

Giấc mơ kết hợp smartphone, tablet và laptop vào làm một: Chỉ là giấc mơ!

Về lý thuyết thì Apple có thể dễ dàng đồng nhất iOS và macOS để làm trái tim cho một thiết bị biến hình, Google có thể mở rộng phát triển Android lên cả PC còn Microsoft cũng có thể nắm lấy Android để kết hợp với Windows trên cùng một con chip Snapdragon. Nhưng trong thực tế thì những kịch bản như vậy là hoàn toàn bất khả thi.