máy thở vinfast

Cập nhập tin tức máy thở vinfast

VinFast tuyên bố sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt

ICTnews - Lãnh đạo VinGroup cho biết các nhà máy sản xuất VinFast, VinSmart có thể sản xuất trên 50.000 chiếc máy thở mỗi tháng và sẵn sàng gia công hoặc cung cấp cho các quốc gia trên thế giới.