máy tính Lenovo

Cập nhập tin tức máy tính Lenovo

Máy tính Lenovo cài phần mềm gián điệp nguy hiểm thế nào?

Nhiều nhân viên bán máy tính vẫn khẳng định không có chuyện máy Lenovo bị cài phần mềm gián điệp.