Người mẹ may mắn chạy lại bế con trước khi chiếc thang đổ xuống đúng vị trí cô bé. Chiếc thang đã đập vào lưng người mẹ trong khi cô bé được an toàn.


H.N (tổng hợp)