D.T (theo ItemFix)

Mẹ quên mình lao xuống sàn đỡ con đang ngủ bị ngã

Mẹ quên mình lao xuống sàn đỡ con đang ngủ bị ngã

Người mẹ phản xạ cực nhanh lao xuống sàn nhà đỡ cậu con trai đang ngủ trên ghế cao lăn xuống đất.