D.T (theo Newsflare)

'Hố tử thần' nuốt chửng hàng chục khách chờ mua bánh

'Hố tử thần' nuốt chửng hàng chục khách chờ mua bánh

Nhóm người đang đứng chờ mua bánh ngọt bị một 'hố tử thần' đột ngột xuất hiện 'nuốt chửng'.