D.T (theo Newsflare)

Tai họa bất ngờ với người phụ nữ đang ngủ trong cửa hàng

Tai họa bất ngờ với người phụ nữ đang ngủ trong cửa hàng

Những công nhân xây dựng đã phải bồi thường cho người phụ nữ sau khi để cột nước 'khổng lồ' xối xả phun vào cửa hàng.