Mẹ Tơm

Cập nhập tin tức Mẹ Tơm

Bộ kéo cắt tóc nuôi chiến sĩ cách mạng của gia đình mẹ Tơm

Hòm đựng tài liệu truyền đơn, bộ đồ nghề cắt tóc dạo lấy tiền nuôi cán bộ cách mạng của gia đình mẹ Tơm ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã đi vào lịch sử.