Medal of Honor: Pacific Assault

Cập nhập tin tức Medal of Honor: Pacific Assault

EA lại tiếp tục đem tặng miễn phí 100% tựa game bắn súng lấy đề tài thế chiến thứ hai, Medal of Honor: Pacific Assault