memoji

Cập nhập tin tức memoji

Memoji trên iOS 16 cập nhật những gì?

Sau khi iOS 16 phát hành bản public beta đầu tiên, người dùng iPhone có dịp để trải nghiệm những cập nhật mới của memoji.

Cứ bảo không copy nhưng tính năng Mimoji của Xiaomi giống Memoji của Apple đến mức chính nhân viên Xiaomi cũng nhầm

Thay vì đăng clip quảng cáo Mimoji của Xiaomi, nhân viên tiếp thị đã đăng nhập clip quảng cáo Memoji của Apple.