Messenger.

Cập nhập tin tức Messenger.

Facebook mang đến biểu tượng “Cảm xúc âm thanh” nhân Ngày biểu tượng cảm xúc Thế giới

Biểu tượng cảm xúc âm thanh cho phép bạn gửi các đoạn âm thanh ngắn trong cuộc trò chuyện trên Messenger.