metro BếnThành-Suổi Tiên

Cập nhập tin tức metro BếnThành-Suổi Tiên

TP.HCM kiến nghị xin lùi thời gian hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên tới 2028, tuyến Bến Thành - Tham Lương lùi tới năm 2030.