Microsoft Research

Cập nhập tin tức Microsoft Research

Microsoft dự định sử dụng máy bay thương mại để phủ sóng Internet toàn cầu

Hãng cho biết giải pháp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận hành hơn rất nhiều so với những phương án khác.