Microsoft thâu tóm Nokia

Cập nhập tin tức Microsoft thâu tóm Nokia

Nhìn lại gần 10 năm Microsoft thâu tóm Nokia và những bí ẩn xoay quanh thuyết âm mưu "con ngựa thành Troy"

Bạn có biết rằng đã có một thuyết âm mưu điên rồ về thương vụ Nokia / Microsoft?