Micrsoft

Cập nhập tin tức Micrsoft

Cuộc đua console đang có dấu hiệu một chiều, khi PS4 ngày càng lấn át đối thủ được coi là "gã nhà giàu Mỹ".