miễn phí điều trị

Cập nhập tin tức miễn phí điều trị

Miễn phí dịch vụ lâm sàng điều trị hiếm muộn cho 10 gia đình khó khăn

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu triển khai chương trình “Sẻ chia yêu thương” - hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ lâm sàng trong điều trị vô sinh hiếm muộn cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.