Mighty Swiping Shiba Force (MSSF)

Cập nhập tin tức Mighty Swiping Shiba Force (MSSF)

Vuốt mỏi tay với Mighty Swiping Shiba Force

Cũng giống như game chém trái cây, người chơi tham gia Mighty Swiping Shiba Force cũng phải vuốt điên cuồng nhưng với một cách chơi khác.