Mike Tyson's Punch Out

Cập nhập tin tức Mike Tyson's Punch Out

Bí mật của tựa game mà đến 29 năm mới được khám phá

Mike Tyson's Punch Out đã bị nhiều game thủ cày nát kể từ năm 1987 đến nay, nhưng bất ngờ là không mấy ai để ý tới chi tiết này.