Minecon 2016

Cập nhập tin tức Minecon 2016

Choáng với số tiền 2,5 tỷ USD cho một tựa game của Microsoft

Với một tương lai và tầm nhìn dài hạn như vậy, số tiền 2,5 tỷ USD cho đầu tư một tựa game, một thương vụ là không đáng kể.