Minecraft: Education Edition

Cập nhập tin tức Minecraft: Education Edition

Minecraft phiên bản giáo dục sắp được giới thiệu tại Việt Nam

(GameSao.vn) - Phiên bản giáo dục của Minecraft sẽ có nhóm đối tượng sử dụng, một là thầy cô, người hướng dẫn sử dụng game để dạy học sinh, thầy cô cũng có thể tạo ra môn học, nội dung học.