Minecraft sắp được phát hành ở Trung Quốc

Cập nhập tin tức Minecraft sắp được phát hành ở Trung Quốc

Minecraft sắp được phát hành miễn phí tại Trung Quốc

Minecraft sẽ từ bỏ hình thức kinh doanh kiểu mua game như truyền thống và phát hành miễn phí tại thị trường Trung Quốc.