Minh Béo về nước

Cập nhập tin tức Minh Béo về nước

Giới nghệ sĩ bức xức, phản đối đứng chung sân khấu với Minh Béo

Nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất đã thẳng thắn bày tỏ thái độ về lần trở về nước của Minh Béo. Đặc biệt, không ít người cho biết sẽ không đứng chung sân khấu với Minh Béo.

Bộ Công an lên tiếng vụ Minh Béo

Minh Béo khi về Việt Nam sẽ trở thành công dân bình thường, trong tờ khai lý lịch sẽ không có “tì vết” của những tội từng vi phạm ở Mỹ.

Minh Béo sẽ ra sao sau khi bị trục xuất khỏi lãnh thổ Mỹ?

Ngày hôm nay, 19/12, Minh Béo sẽ mãn hạn tù tại Mỹ.