Minh Thề

Cập nhập tin tức Minh Thề

Lễ Hội Minh Thề- đề cao sự liêm khiết của các chức sắc

Hội Minh Thề được coi là nghi thức lễ hội “độc nhất vô nhị” về chống tham nhũng, thể hiện sự quyết tâm về đạo lý, nhân cách sống trong sạch, tử tế, không tham của công, nhất là đối với những người công bộc của nhân dân.

10 năm đứng lễ Minh Thề: Chỉ mong nhường cho người khác

Mong muốn của ông Phạm Văn Cường là được nhường quyền đọc lời thề chí công vô tư cho lãnh đạo địa phương vào các mùa hội tới.

Hội Minh Thề được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Minh Thề (Kiến Thụy, Hải Phòng) có quy mô cấp làng, xã, nên việc thề chỉ dành riêng cho người dân có chức sắc trong thôn.

'Cướp có văn hóa' và 'tham có… văn hóa'

Chúng ta ồn ào về cướp có văn hóa tại các lễ hội quá khứ, nhưng cả Thánh thần, và  nước Việt đều đang nửa cười nửa mếu bởi lòng tham có văn hóa của người hiện đại.