miss eco

Cập nhập tin tức miss eco

Không hiểu câu hỏi tiếng Anh, Thư Dung phụ thuộc hoàn toàn vào phiên dịch viên tại Miss Eco 2018

Không hiểu câu hỏi tiếng Anh, Thư Dung phụ thuộc hoàn toàn vào phiên dịch viên tại Miss Eco 2018

'Vượt rào' thi chui hoa hậu: Ngày càng ngoan cố, liều lĩnh

Nguyễn Thị Thành là trường hợp ‘điển hình’ cho các người đẹp Việt thi chui một cách liều lĩnh và bất chấp. Trong khi cuộc thi Miss Eco cô thi chui cũng bị đánh giá là một cuộc thi ao làng.