Mister Global Thái Lan 2022

Cập nhập tin tức Mister Global Thái Lan 2022

Nam vương Danh Chiếu Linh sang Thái Lan làm giám khảo

Mister Global 2021 Danh Chiếu Linh vừa có chuyến công tác sang Thái Lan làm giám khảo cuộc thi Mister Global Thái Lan 2022.