mộ liệt sỹ

Cập nhập tin tức mộ liệt sỹ

Truông Bồn bản hùng ca huyền thoại sau 54 năm

Đêm 29/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên ''Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại".

Triển khai số hoá thông tin liệt sỹ

Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ triển khai thành công sẽ giúp thân nhân của các liệt sĩ có thể dễ dàng tra cứu thông tin và tìm được mộ thông qua môi trường mạng.