mở luồng hàng hải

Cập nhập tin tức mở luồng hàng hải

Cảng Quy Nhơn thông luồng sau gần 1.000 giờ ách tắc

Việc nạo vét , mở luồng hàng hải tạm ở cảng Quy Nhơn (Bình Định) đã cơ bản hoàn thành, Cảng vụ đã thông báo cho tàu bè qua lại bình thường.

Nạo vét, mở luồng tạm vào cảng Quy Nhơn

2 tàu hút bụng cùng hàng chục công nhân đang nạo vét, mở luồng hàng hải cho tàu ra vào cảng Quy Nhơn (Bình Định).