Ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch của MobiFone cho biết, MobiFone sẽ phải đi theo hướng thành tổng công ty kinh doanh đa dịch vụ như thoại, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ CNTT... thậm chí cả dịch vụ truyền hình.

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son  phát biểu tại Hội nghị triển kai kế hoạch 6 tháng cuối năm của MobiFone

Ngày 15/7/2014, MobiFone đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014. Ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc kiêm phụ trách chức vụ của MobiFone cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp này trong 6 tháng cuối năm là khẩn trương xây dựng đề án thành lập tổng công ty để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. MobiFone sẽ tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại như các nhà khai thác viễn thông trên thế giới, nhưng đồng thời cũng kế thừa những ưu điểm hiện nay để có sự hiệu quả và linh hoạt khi hoạt động theo mô hình mới.

Ông Mai Văn Bình khẳng định, chiến lược của MobiFone phải đi theo hướng thành tổng công ty kinh doanh đa dịch vụ như các nhà kinh doanh dịch vụ khác gồm thoại, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ CNTT... thậm chí cả dịch vụ truyền hình.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Bình nhấn mạnh, chiến lược phát triển dịch vụ của MobiFone sẽ dựa trên hạ tầng băng rộng, nhưng hiện nay thách thức là MobiFone chưa có mạng cố định băng rộng để phát triển trong tương lai. Một trong những yếu tố sống còn để MobiFone phát triển là phải có đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Ông Bình cho biết, việc tiến hành tái cơ cấu sẽ đặt ra cho MobiFone những cơ hội và thách thức và MobiFone phải biến thách thức thành động lực phát triển. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, thời gian chờ đợi tái cơ cấu VNPT khá lâu từ năm 2012 đến nay. Tuy nhiên, mục tiêu của tái cơ cấu là để tăng trưởng tốt hơn. Việc tách MobiFone ra khỏi VNPT chứng tỏ MobiFone đã trưởng thành. Khi tách ra, Bộ TT&TT có trách nhiệm thúc đẩy MobiFone và VNPT cùng phát triển để hình thành thị trường viễn thông theo quy hoạch của Chính phủ có từ 3 - 4 doanh nghiệp mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng nhấn mạnh, tuy MobiFone tách ra, nhưng vẫn phải quan hệ chặt chẽ với VNPT để tiếp tục khai thác hạ tầng của VNPT trên cơ sở yếu tố thị trường, đây vừa là yếu tố tình cảm, vừa là trách nhiệm. MobiFone và VNPT sẽ cạnh tranh với nhau nhưng vẫn phải phối hợp để cùng phát triển. Bộ trưởng đề nghị, nhiệm vụ quan trọng nhất của MobiFone từ nay đến cuối năm là tổ chức lại bộ máy và xây dựng đề án cổ phần hoá. 

Cũng tại hội nghị này, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho biết, việc tách MobiFone ra khỏi VNPT cũng có nghĩa là khoảng 70% lợi nhuận của VNPT sẽ tách ra. MobiFone đã sinh ra trong VNPT hơn 20 năm qua nên khi MobiFone tách ra vẫn còn chịu trách nhiệm với đại gia đình VNPT.

"Khi tách VietnamPost ra khỏi VNPT, lúc đầu rất khó khăn nhưng sau đó VietnamPost đã phát triển tốt. MobiFone có thuận lợi hơn VietnamPost khi tách nên có điều kiện thuận lợi để trở thành nhà khai thác mạnh, đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Khi tách ra, chúng ta vẫn là con một nhà, phải tận dụng thế mạnh của nhau để lớn mạnh hơn nữa", ông Phạm Long Trận nói.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Mai Văn Bình khẳng định dù MobiFone tách ra nhưng vẫn gắn bó và hợp tác với VNPT. MobiFone sẽ sáng tạo trong công tác kinh doanh, phát triển và mở rộng dịch vụ để trở thành một nhà khai thác viễn thộng mạnh và cung cấp đầy đủ dịch vụ viễn thông - CNTT.

Theo ICTNews