module

Cập nhập tin tức module

Từ touchbar trên MacBook Pro đến smartphone module: Sự "cố quá thành quá cố" của sáng tạo

Đôi khi, các nhà sản xuất quên mất sự thật rằng các loại thiết bị cũ cũng đã cạn kiệt không gian để sáng tạo. Kết quả là họ tạo ra những thay đổi đi ngược lại nhu cầu của người dùng.