mời cưới

Cập nhập tin tức mời cưới

Đồng nghiệp không thân mời cưới

Bạn muốn từ chối lời mời đám cưới của một người đồng nghiệp không thân, song ngại ngùng và bối rối. Có một vài cách thức bạn có thể áp dụng trong trường hợp này.