môi trường DevOps

Cập nhập tin tức môi trường DevOps

Chuyên gia Google sẽ chia sẻ cho dân IT về xây dựng môi trường DevOps trong hội thảo GCP

Vào 9h30 ngày 6/10/2021, CMC Telecom sẽ phối hợp cùng Google tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên sâu cho dân IT với chủ đề “Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng và xây dựng môi trường DevOps với Google Cloud Platform" trên nền tảng Google Meet.