Monsoon

Cập nhập tin tức Monsoon

Ban nhạc Scorpions huyền thoại nóng lòng muốn thử bia Việt Nam

"Nhóm không dính tới những thứ "nguy hiểm" (chất kích thích) kia mà chúng tôi chỉ thích bia. Tôi rất muốn uống thử bia Việt Nam!”