Mortal Kombat XL

Cập nhập tin tức Mortal Kombat XL

Mortal Kombat XL sẽ xuất hiện trên PC

Mortal Kombat XL là phiên bản nâng cấp của Mortal Kombat X với bổ sung thêm nhiều nhân vật mới.