Kiều Oanh (Theo CNBC)

Lý do khó chặn cuộc gọi rác 'dội bom' người dùng

Lý do khó chặn cuộc gọi rác 'dội bom' người dùng

Tưởng chừng như việc xử lý các cuộc gọi rác, các cuộc gọi tự động khá dễ dàng nhưng thực tế "cuộc chiến" này mới chỉ bắt đầu.