mũ ô

Cập nhập tin tức mũ ô

Quên ô và áo mưa đi, đây mới là món đồ đi mưa ăn chơi nhất mùa bão lụt 2017

Vừa che được mưa lại vừa có khả năng gây cười cho người đối diện, món đồ độc đáo này chính là thứ ai cũng cần trong mùa mưa bão liên miên.