mù quáng

Cập nhập tin tức mù quáng

Chồng cuồng ghen đánh cả bố vợ

Từ ngày anh mất việc ở nhà tính tình anh thay đổi hẳn. Anh sống chi li, tính toán thì từ trước nay vẫn vậy nhưng càng ngày càng quá đáng.