mưa lũ làm hàng chục người chết

Cập nhập tin tức mưa lũ làm hàng chục người chết

Lao máy xúc xuống sông cản dòng chảy, cứu đê sắp vỡ

Để không cho nước phá tràn qua, lực lượng cứu đê đã cố tình lao cả máy xúc cỡ lớn xuống để chặn lực đẩy của nước nhằm cứu đê.