Multi Theft Auto: SA

Cập nhập tin tức Multi Theft Auto: SA

'Độ Ta Không Độ Nàng' phiên bản GTA: San Andreas

Một sản phẩm sáng tạo "bắt trend" của game thủ.