mừng đám cưới

Cập nhập tin tức mừng đám cưới

Mừng cưới thời công nghệ

Khách mời trong đám cưới chả cần mất công chuẩn bị phong bì, cũng chẳng cần phải có tiền mặt, chỉ cần đến và...quẹt thẻ

Ăn cỗ cưới mừng phong bì 100 nghìn đồng bị xỉa xói

Đi ăn cỗ cưới mừng 100 nghìn đồng, cô gái trẻ cảm thấy bị ức chế khi bị họ hàng của chú rể mỉa mai.