mường Lo

Cập nhập tin tức mường Lo

“Người canh giữ” di sản!

Ông là người “gác cửa” di sản của người Thái Mường Lò. Con người hiếm hoi và có phần “đơn thương độc mã” ấy có tên Lò Văn Biến, một người Thái đen mà khi đến Mường Lò, không thể không tiếp kiến. 

Xòe Thái – đêm trước Di sản

12/9 tới đây, múa xòe của người Thái Mường Lò – Nghĩa Lộ sẽ được trao tặng quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể. “Tín hiệu” tốt lành ấy đang rạo rực khắp các bản làng của Mường Lò trù phú… 

Xòe Thái Mường Lò được phong Di sản văn hóa phi vật thể

Xòe Thái (Mường Lò) sẽ đón nhận quyết định trao tặng Di sản văn hóa phi vật thể của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vào ngày 12/9 tới đây.