MV Bánh trôi nước

Cập nhập tin tức MV Bánh trôi nước

Hoàng Thuỳ Linh: Tôi tin vào duyên số

Hoàng Thuỳ Linh tin rằng những chìm nổi xảy đến trong đời cô đều do duyên số.