Điều còn mãi 2010 đã để lại dư âm rất tốt trong lòng khán giả, đặc biệt là phần trình bày của ca sĩ Mỹ Linh với "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi.

Anh Thư